Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Sectoare de activitate
 Agricultură, piscicultură, pescuit
   Protecţia mediului
   Geologie, industrie extractivă, energetică
   Chimie, petrochimie
   Electrotehnică, automatică, electronică
   Metalurgie feroasă şi neferoasă, produse refractare
   Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură
   Silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului, celuloză şi hârtie
   Materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine
   Construcţii
   Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului
   Industrie textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte
   Transporturi
   Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poşta
   Mass-media, edituri şi tipografie
   Comerţ
   Activităţi financiare, bancare, de asigurări
   Administraţie şi servicii publice
   Turism, hoteluri, restaurante
   Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
   Sănătate, igienă, servicii sociale
   Cultură, artizanat şi mestesuguri tradiţionale
   Alte industrii şi servicii
Sectoare de activitate
Sectoare de activitate