Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Parteneri
Parteneri

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Parteneri


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND


ACTIVITATE: Este o instituţie de interes naţional în domeniul cercetării serviciilor de mediu cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniu.
Este un institut de cercetare naţional, în proprietatea statului, extrabugetar, fi nanţat prin competiţie/ licitaţie din fonduri publice pe proiecte din programe naţionale şi internaţionale şi prin contracte directe cu companii publice şi private, interne şi externe.
Domeniii de activitate: control poluare (apa, aer, sol, deşeuri), evaluare poluare (impact, bilanţuri de mediu, risc ecologic) tehnologii de mediu (ape, ape uzate, deşeuri, sol, nămoluri), management de mediu şi calitate cursuri, expertiză, consultanţă, asisitenţă tehnică pe domenii.

EXPERIENŢĂ: A participat la coordonarea realizării obiectivului “Prevenirea, controlul şi combaterea poluării în industria chimică” în Programul Orizont 2000 (17 instituţii de cercetare şi universitare partenere).

Peste 75 de proiecte realizate în Programele Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
MENER, RELANSIN, BIOTECH, INFRAS, AMTRANS, CALIST, CERES, MATNANTECH şi 18 proiecte în curs de desfăşurare în cadrul Programului CEEX.
69 de proiecte în cadrul Programului Nucleu şi 8 proiecte în cadrul programului Sectorial Programe Internaţionale: Proiecte în programele:

PHARE, COST< UNIDO, ISPA, Leonardo da Vinci, EUReka.

Proiecte în Programele de mediu ale Asociaţiei Balcanice de Mediu (BENA) Proiecte bilaterale de cercetare cu institute de cercetare, universităţi, fi rme de consultanţă din Franţa, Olanda, SUA, Moldova, Germania, Ucraina, Grecia, Canada, Republica Cehă, Marea Britanie, Elveţia, Belgia, etc.

Propuneri de proiect în cadrul FP7- Mediu, în parteneriat cu instituţii de cercetare/ invăţământ din Israel, Spania, Germania, (coordonatori), transmise pentru evaluare.

INCD pentru ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND - Bucureşti
Director General: Chim. Margareta NICOLAU
Adresa: Şos. Panduri, nr. 90-92, sector 5, cod 050663 Bucureşti
Tel: 021 410 67 16; 021 410 03 77
Fax: 021 410 05 75; 021 412 00 42
E-mail: ecoind@incdecoind.ro
Website: www.incdecoind.ro

http://www.facebook.com/INCDECOIND