UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POS DRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POS DRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Ultimele ştiri şi noutăţi
Ştiri 31.10.2012
Seminar pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumatatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESA
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Ştiri 31.10.2012

Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”

Citeşte articolul...

Ştiri 10.06.2011

Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumatatea implementării proiectului PRO COMPETENT!

Citeşte articolul...

Ştiri 26.02.2010

Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”

Citeşte articolul...

Ştiri 24.01.2010

Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”

Citeşte articolul...

Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT

Citeşte articolul...

Ştiri 29.10.2009

Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”

Citeşte articolul...

Obiectiv general proiect Pro Competent!
Proiectul “PROCOMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă” are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul abordat prin dezvoltare capacităţii instituţionale a comitetului sectorial (CS) şi a unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal.
Anunţ angajări proiect Pro Competent!
Proiect Pro Competent!
Vezi principalele subiecte de prezentare a proiectului!
                                                                                                                                                                           Grup ţintă
#Grupul_tinta Despre CSFPM Proiecte
Proiect co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: ”Educaţia şi formarea profesională in sprijinul creşterii economice si dezvoltării societaţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.4 „Calitate in Formare Profesională Continuă”
Cod Contract: POSDRU/58/1.4/S/32519
Titlul proiectului: PRO COMPETENT! Calificări şi Certificări de Competenţe pentru o Dezvoltare Durabilă
Beneficiar: CSFPM - Comitetul Sectorial de Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului
Proiect co-finanţat de Fondul Social European - POS DRU
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.posdru.edu.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POS DRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POS DRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


“Orice competenţă se poate certifica”
“Orice competenţă se poate certifica”
Despre proiectul ECOSIGN
Proiectul ECOSIGN (http://www.ecosign-project.eu/) va crea o Alianță pentru competențe de Eco-inovare în patru țări europene (Slovenia, Spania, România și Italia), cu scopul de a aborda lipsa de cunoștințe a proiectanților provenind din trei sectoare economice: ambalarea produselor alimentare, produse electronice și articole de îmbrăcăminte/textile. Partenerii români sunt: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Asociația Auditorilor și Evaluatorilor de Mediu din Industrie ECOEVALIND, Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Protecția Mediului - CSFPM.
ECOSIGN își propune să proiecteze, să dezvolte și să recunoască un nou Curriculum comun pentru completarea lacunelor în abilitățile de eco-inovare pentru designeri care lucrează în ambalarea produselor alimentare, textile și în sectoarele electronice.
ECOSIGN își propune să îmbunătățească corelarea dintre nevoile de prevederi și abilități VET, ajutând proiectanții UE să dobândească competențe în proiectarea ecologică. Astfel, valoarea adăugată a derulării proiectului cu parteneri din mai multe țări europene este evidentă, dat fiind că unul dintre obiectivele proiectului este de a defini un Curriculum european armonizat și să elaboreze recomandări de formare care pot fi adoptate de către instituțiile de formare în toate țările UE.

Co-finanțat de programul Uniunii Europene Erasmus+


O nouă generație de designeri: ECO-DESIGNERI

Newsletter n. 4

Una dintre principalele tendințe viitoare va fi să se utilizeze mai conștient potențialul materialelor tradiționale și a dezvolta o nouă generație de materiale în scopul realizării durabilității mediului și al raționalizării resurselor. Exemple concrete de transformare în curs de desfășurare sunt eforturile guvernelor și UE de a adopta legi mai stricte privind sănătatea și protecția mediului și pentru a spori practicile privind reciclarea și refolosirea, în fiecare fază a ciclului de viață al produselor; la fel și producătorii care investesc în soluții de vârf în ceea ce privește materialele și în procesele din ce în ce mai inovative și durabile.

Există diferite exemple de produse de pe piață de inspirație Eco-Design, cum ar fi biopolimerii dezvoltați din ricin, cultivat pe terenurile semi-aride neconcurând cu producția de alimente; 100% plastice biocompatibile și biodegradabile utilizate în sectorul ambalării produselor alimentare, obținute din coaja cartofilor, ardeilor și roșiilor; hârtie de grafit conductivă, cu circuite imprimate pentru a crea electronice flexibile biodegradabile …   citește mai departe…