Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
În perioada 2007-2008, este implicat într-un proiect în cadrul unui program internaţional în care s-au efectuat vizite de informare şi s-au desfăşurat activităţi de instruire a unor specialişti privind elaborarea de standarde ocupaţionale şi elaborare de curricula pentru formarea profesională continuă. Experţii desemnaţi pentru a elabora standarde ocupaţionale şi calificări au elaborat şi depus deja un număr de analize ocupaţionale şi standarde ocupaţionale în anul 2008.
În perioada 2007-2008, Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului -  CSFPM este implicat într-un proiect în cadrul unui program internaţional în care s-au efectuat vizite de informare şi s-au desfăşurat activităţi de instruire a unor specialişti privind elaborarea de standarde ocupaţionale şi elaborare de curricula pentru formarea profesională continuă. Experţii desemnaţi pentru a elabora standarde ocupaţionale şi calificări au elaborat şi depus deja un număr de analize ocupaţionale şi standarde ocupaţionale în anul 2008.
Finanţare UE
Finanţare UE
EXPERŢII NOŞTRI VĂ STAU LA DIZPOZIŢIE PENTRU ACCESAREA DE FONDURI!
EXPERŢII NOŞTRI VĂ STAU LA DIZPOZIŢIE PENTRU ACCESAREA DE FONDURI!
Video Pro competent! 
Vizită de lucru în Grecia feb 2010
Video PRO COMPETENT!
Vizită de lucru în Grecia feb 2010
Video Pro competent! 
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare mai 2011
Video PRO COMPETENT!
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare mai 2011
Video Pro competent! 
Cele 8 ocupaţii de mediu prezentate la Seminarul de transfer bune practici 
oct 2012
Video PRO COMPETENT!
Cele 8 ocupaţii de mediu prezentate la Seminarul de transfer bune practici
oct 2012