"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Rezultate proiect
Rezultate proiect
REZULTATE PROIECT

IMPLEMENTAREA REALIZATĂ CU SUCCES:

Raport tehnico-financiar

Raport de audit

Procedură de achiziţii pubice.
BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE IMPLEMETĂRII PROIECTULUI ACHIZIŢIONATE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE:

Documentaţie necesară procedurilor de achiziţie publică elaborată.

Licitaţii publice lansate.

Oferte evaluate şi selectate, Contracte semnate.
ACŢIUNI DE INFORMARE, PROMOVARE ŞI DISEMINARE IMPLEMENTATE:
A CRESCUTNIVELUL DE INFORMARE AL GRUPULUI ŢINTĂ PRIN :

Conferinţă naţională derulată

Site web realizat

Campanie conştientizare derulată

Evenimente naţionale derulate

Conferinţă naţională derulată

CAPACITATE COMITET SECTORIAL CONSOLIDATĂ
IMPLICAREA CS ÎN FPC A CRESCUT:

S-au înfiinţat comisii au fost identificaţi experţii sectoriali identificaţi, s-au derulat workshop-uri pentu fiecare comisie, s-au format experţi sectoriali.
STUDII,CERCATARI ŞI ANALIZE REALIZATE:
S-au elaborat analiza conparativa a legislatiei, studiu de identificare a calificărilor în domeniu, studiu sectorial privind competentele comune din sector, studiu privind necesităţile de evaluare şi certificare a competenţelor.
STANDARDE OCUPAŢIONALE ŞI CALIFICĂRILE ASOCIATE ELABORATE:
Elaborare  analize ocupaţionale (AO) pentru 2 ocupaţii , analize verificate, validate, elaborarea a 2 standarde ocupaţionale , elaborarea calificărilor asociate celor 2 Standarde Ocupaţionale.
OPT CENTRE DE VALIDARE DEZVOLTATE, IR: COMPETENŢE CRESCUTE PENTRU 80% DINTRE SPECIALIŞTII INSTRUIŢI:
Identificarea a 8 unităţi, identificarea, selectarea, instruirea, certificarea experţilor sectoriali, identificarea ocupaţiilor elaborarea şi testarea prin simulare a instrumentelor, documentaţii pentru autorizarea a 8 centre elaborate.
TRANSFER DE BUNE PRACTICI EFECTUAT:
Susţinerea seminarelor de transfer de bune practici în ţară şi participarea la cele organizate în statele membre UE, partenere în cadrul proiectului, efectuarea de vizite de studiu.
BAZA DE DATE ELABORATĂ, FUNCŢIONALĂ:
Elaborarea unei baze de date şi soft aferent, date privind evaluatorii formaţi şi persoane evaluate înregistrate.
EVALUARE FINALĂ PROIECT EFECTUATĂ:
Final de evaluare a rezultatelor proiectului.
Centre de evaluare “Orice competenţă se poate certifica”
“Orice competenţă se poate certifica”