Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Parteneri
Parteneri

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Solicitant


Comitetul Sectorial de Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului (CSFPM)


ACTIVITATE: CSFPM este o organizaţie non-guvernamentală, bipartită, care participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale şi la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea şi certifi carea competenţelor, în domeniul protecţiei Mediului.
CSFPM acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasifi cării Ocupaţiilor din România, privind Ocupaţiile din domeniul protecţia Mediului.
Specialiştii de mediu sunt recomandaţi de către CSFPM pentru realizarea analizelor ocupaţionale, pentru defi nirea competenţelor şi califi cărilor din sector, pentru elaborarea, verifi carea şi validarea standardelor ocupaţionale, pentru verifi carea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certifi carea competenţelor profesionale, pe baza de standarde ocupaţionale.

Membrii Fondatori ai CSFPM:

 Federaţia Patronalelor de Mediu – FEPIMEDIU;

 Federaţia Sindicatelor din domeniul Protecţia Mediului;

 Patronatul UNIMED;

 Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipament Industrial pentru Protecţia Mediului – UNIMED;

 Patronatul de Mediu, Audit şi Evaluare – ENVIROEVAL;

 Asociaţia Profesională ECOEVALIND;

 Sindicatul ECOLOGISTUL;

 Asociaţia Profesională ECOIMPACT

EXPERIENŢĂ: Încă de la înfi inţare, CSFPM a derulat mai multe proiecte:

Proiectul CROSS – cu VAPRO – OVP – Olanda - pentru pregătirea specialiştilor şi reprezentanţilor organizaţiilor membre ale Comitetului Sectorial

Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certifi care a competenţelor profesionale ale adulţilor în sectorul protecţia mediului – PRO MEDIU“, finanţat prin FSE.

A participat ca şi benefi ciar la o serie de Proiecte tip PHARE coordonate de CNFPA pentru esvolatarea Autorităţii Naţionale pentru Califi cări din România.

Website: www.csfpm.ro