Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Parteneri
Parteneri

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Parteneri


Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)
(Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori)


ACTIVITATE: ANCE reprezintă o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, care a fost înfiinţată în anul 1996 de către un grup de experţi greci în dezvoltarea cooperării internaţionale şi în asistenţa tehnică.

EXPERIENŢĂ: ANCE a coordonat şi implementat cu succes două proiecte de utilizare a energiei solare în Sri Lanka (co-finanţate de către agentia Hellenic Aid din cadrul Ministerului grec al Afacerilor Externe), respectiv:

„SOLEN 10000“ – energie gratuită pentru 10.000 de locuitori ai districtului Moneragala: contribuţia la scăderea sărăciei şi dezvoltarea economică în districtul Moneragala, Sri Lanka.

“Instalarea a 300 de panouri fotovoltaice în casele elevilor proveniţi din familii cu venituri scăzute din districtul Moneragala, Sri Lanka”: îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi reducerea poluării mediului în districtul Moneragala, Sri Lanka.
Rezultatele proiectului au fost următoarele:
- energie solară asigurată pentru 300 de familii cu venituri reduse.
- 1.500 persoane (în principal copii) evită riscul inhalării de substanţe.
- 3.000 persoane sensibilizate în privinţa utilizării energiilor regenerabile şi informate în legătură cu rezultatele proiectului.

ANCE a implementat, de asemenea, proiectul Asia Urbs “Îmbunătăţirea managementului şi ghiduri de suport pentru calitatii aerului în zonele metropolitane”. Proiectul a îmbunătăţit managementul şi ghidurile de suport pentru calitatea aerului în sensul creării unui mediu urban mai durabil în zonele metropolitane, a dezvoltat şi îmbunătăţit managementul calităţii aerului la nivel local şi programe asociate de creştere a conştientizării în rândurile autorităţilor locale şi a factorilor interesaţi, a îmbunătăţit capacităţile Administraţiei metropolitane Bangkok şi gradul de întelegere şi cooperare între autorităţile locale europene şi asiatice.