Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Parteneri
Parteneri

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
ParteneriS.C. EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.ACTIVITATE: Firma S.C. EURO LINK CONSULTANTS S.R.L. a fost înfi inţată în anul 2005 şi are ca activitate principală: activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management susţinând numeroase activităţi de informare şi publicitate, comunicare, organizare de evenimente în sprijinul implementării proiectului.

EXPERIENŢĂ: Euro Link a fost implicat în următoarele proiecte: .PHARE 2005/017-553.04.03.04.01, Perioada: decembrie 2007 - noiembrie
2008, PHARE 2004/016-772.04.02- 03.01, Perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2007 acordând sprijin în derularea următoarelor activităţii:


Organizarea şi implementarea campaniilor de publicitate şi informare in (8 regiuni) pentru benefi ciari;

Pregătirea materialelor pentru evenimente;

Asigurarea protocolului;

Susţinerea evenimentelor;

Organizarea de conferinţe de presă;

Organizarea şi implementarea de seminare şi sesiuni de instruire,pentru instituţii publice şi potenţiali benefi ciari;

Editarea şi distribuirea de materiale informative 3000 broşuri şi 2000 manuale de instruire;

Elaborarea şi editarea unui ghid de exemple de bună practică;

Elaborarea de Planuri de campanie de informare;

Dezvoltarea de concepte;

Organizare de vizite de studiu în alte state membre UE.