Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Parteneri
Parteneri

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Parteneri


Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND


ACTIVITATE: Este o asociaţie profesională care reuneşte specialişti în domeniul protecţiei mediului, auditori şi evaluatori de mediu. ECOEVALIND s-a înfiinţat ca urmare a Proiectului CNEAIR, finanţat de CIPE - USAID, pentru crearea Centrului National al Evaluatorilor şi Auditorilor de Mediul din Industrie.
Fiind o organizaţie profesională, membrii sunt specialişti din domeniul protecţiei mediului, manageri sau responsabili de mediu, auditori şi evaluatori de mediu, cu experienţă îndelungată.
Membrii organizaţiei au experienţă în domeniul protecţiei mediului, în domeniul implementării Sistemului de Management de Mediu.
|ncă de la început, în cadrul ECOEVALIND au fost instruiţi peste 180 de specialişti prin programul de formare a auditorilor şi evaluatorilor de mediu, această activitate constituind baza înfi inţării Centrului Evaluatorilor şi Auditorilor de Mediu.

EXPERIENŢĂ: Proiectele derulate de ECOEVALIND:
Proiectul CNEAIR înfiinţarea Centrului Naţional al Evaluatorilor şi Auditorilor de Mediul din Industrie, finanţat de CIPE – USAID,
Pentru Proiectul PHARE RO 2005/017-553.04.02.02.02, coordonat de CNFPA, au fost selectionaţi mai mulţi specialişti pentru a dezvolta calificări în domeniul protecţiei mediului.

Website: http://www.ecoevalind.org.ro/