"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri
Ştiri
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 – „Calitate în Formarea Profesională Continuă”
Titlul proiectului: „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Beneficiar:  Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM

INVITAŢIE
Luni, 30 noiembrie 2009, va avea loc Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic cu titlul „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, proiect finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Promotorul proiectului este „Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM”.
Evenimentul va avea loc la Palatul UGIR-1903, Sala Oglinzilor, strada George Enescu nr. 27-29, Sector 1, Bucureşti, începând cu orele 9.30.

Accesul presei va fi permis pe tot parcursul conferinţei (ataşat Agenda Conferinţei).

La dezbateri vor participa d-l Ioan Corâci, Preşedintele Confederaţiei Patronale UGIR-1903, d-na Felicia Zarojanu, Director General al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, d-l Ionuţ Cristian Deaconu, Preşedinte al Federaţiei Sindicale Ecologistul, reprezentanţi din cadrul Ministerului Mediului şi a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane
Obiectivul major al proiectului vizează implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în corelare cu Modelul European al Calificărilor şi dezvoltarea şi consolidarea Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM, prin înfiinţarea a 8 centre de evaluare de competenţe profesionale şi elaborarea a două standarde ocupaţionale în domeniul protecţiei mediului.
Partenerii proiectului PRO COMPETENT sunt:
-
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
-
Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND
-
S.C.EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
-
Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA
-
Athens Network of Collaborating Experts – ANCE.

PREŞEDINTE CSFPM
ELENA LASLU


Proiectul strategic “Pro Competent! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, lansat astăzi, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) aduce în România opt centre de evaluare de competenţe profesionale şi elaborarea a două standarde ocupaţionale în domeniul protecţiei mediului.
"Orice activitate are impact asupra mediului şi orice sector de activitate are obligaţia să reducă impactul asupra mediului prin diverse măsuri care necesită specialişti. Iar aceşti specialişti trebuie să fie recunoscuţi, pentru că suntem pe o piaţă europeană", explică Elena Laslu, managerul proiectului.
În cadrul acestui proiect se vor dezvolta opt centre de evaluare a competenţei profesionale în domeniul protecţiei mediului. Acestea vor avea cel puţin doi evaluatori de competenţe profesionale pentru un standard ocupaţional care deja este validat şi are cod în clasificarea ocupaţiilor din România. "Vom selecţiona acele locuri care au potenţial să dezvolte aceste centre, acolo unde în zonă există necesitatea recunoaşterii competenţelor profesionale", mai spune Elena Laslu.
Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic "Pro Competent! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă", a avut loc astăzi, la Palatul UGIR-1903, la dezbateri fiind invitaţi Ioan Corâci, Preşedintele Confederaţiei Patronale UGIR-1903, Felicia Zarojanu, director general al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ionuţ Cristian Deaconu, preşedinte al Federaţiei Sindicale Ecologistul, reprezentanţi din cadrul Ministerului Mediului şi al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.
Proiectul, în valoare totală de 3 milioane de euro, este finanţat în proporţie de 98% de Fondul Social European (FSE) şi Guvernul României, în cadrul POSDRU, promotorul fiind "Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului (CSFPM).
Obiectivul major al proiectului vizează implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în corelare cu Modelul European al Calificărilor şi dezvoltarea şi consolidarea Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - CSFPM, prin înfiinţarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi elaborarea a două standarde ocupaţionale în domeniul protecţiei mediului. Partenerii proiectului sunt Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (ECOIND), Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie (ECOEVALIND), Eurolink Consultants, Autoritatea Scoţiană pentru Calificări (SQA) şi Athens Network of Collaborating Experts (ANCE).
AGENDA:
Invitaţi: Reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerului Mediului,  AM POSDRU, OI POSDRU.
– Înregistrarea participanţilor
– Cuvânt de deschidere al Preşedintelui Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM – ELENA LASLU – Preşedinte CSFPM
– Cuvântul Directorului General al Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – FELICIA ZAROJANU - Director General CNFPA
– Cuvântul Preşedintelui Confederaţiei Patronale UGIR-1903 – IOAN CORÂCI  - Preşedinte
– Cuvântul reprezentantului Federaţiei Sindicale ECOLOGISTUL – IONUŢ CRISTIAN DEACONU – Preşedinte
– Prezentarea proiectului – ELENA LASLU – Manager Proiect
– Prezentarea solicitantului proiectului: „Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM” – DENISE ARSENE – Vicepreşedinte
– Prezentarea partenerului naţional: „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială -  INCD-ECOIND” – MARGARETA NICOLAU – Director General
– Prezentarea partenerului naţional: „Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND” – GABRIEL MIHAIL LASLU – Vicepreşedinte
– Prezentarea partenerului naţional „S.C.EURO LINK CONSULTANTS SRL”
– Prezentarea partenerului transnaţional „Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA”
– Prezentarea partenerului transnaţional „Athens Network of Collaborating – ANCE”
– Discuţii. Concluzii
– Evaluare