"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri
Ştiri
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 – „Calitate în Formarea Profesională Continuă”
Titlul proiectului: „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Beneficiar:  Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM
INVITAŢIE
Va invităm să participaţi la Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experiente în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”, care se va desfăşura la Palatul UGIR-1903, Sala Oglinzilor, strada George Enescu nr.27-29, Sector 1, Bucureşti în perioada 25-26 Ianuarie 2010, conform Agendei anexate.
Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM implementează, în aceasta perioadă, proiectul cu tema „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Contractul de Finanţare POSDRU/58/1.4/S/32519.
Obiectivul major al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a CSFPM şi prin înfiinţarea a opt centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal şi dezvoltarea a două standarde ocupaţionale.
Alături de solicitantul proiectului, CSFPM - Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului, partenerii proiectului PRO COMPETENT sunt:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
- Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND
- S.C.EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
- Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA
- Athens Network of Collaborating Experts – ANCE
Vă rugăm să confirmaţi participarea prin completarea formularului anexat.
Persoană de contact:  Alice Matulea
  tel/fax 021.335.13.60
  mobil 0724.023.395
  e-mail: unimed@unimed.ro sau alice.matulea@gmail.com
PREŞEDINTE CSFPM
     ELENA LASLU
AGENDA:
ZIUA  I – 25 Ianuarie 2010
În prima zi, după înregistrarea participanţilor, şi cuvântul de deschidere al Preşedintelui Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM – ELENA LASLU – Preşedinte CSFPM  se vor prezenta, în prezenţa invitaţilor, reprezentanţi ai CNFPA şi Ministerul Mediului. următoarele tematici:
-
Rolul CNFPA pentru dezvoltarea calificărilor din sectoarele de activitate ale economiei naţionale – MIKAELA BALAN DIDGARD – Director Standarde Ocupaţionale – CNFPA
-
Prezentarea proiectului „PRO COMPETENT!”– ELENA LASLU – Manager Proiect
-
„Implicarea Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului în dezvoltarea calificărilor din sector” –  DENISE ARSENE – Vicepreşedinte CSFPM
-
„Dezvoltarea sistemului de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului” – CATRINEL GAGEA – Senior Expert CNFPA
-
„Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD-ECOIND – Activitatea de cercetare dezvoltare în domeniul protecţiei mediului”  – MARGARETA NICOLAU – Director General
-
Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND – specialişti pentru protecţia mediului, implicaţi în dezvoltarea calificărilor din sector” – GABRIEL MIHAIL LASLU – Vicepreşedinte
-
„Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA - Calificări şi competenţe în domeniul protecţiei mediului, în Scoţia” – MIKE HEWETT
-
„Athens Network of Collaborating – ANCE - Bune practici privind protecţia mediului în Grecia” – ASPASIA KAKARI
Ziua se va încheia cu discuţii. şi concluzii

ZIUA  a II-a – 26 Ianuarie 2010
-
Înregistrarea participanţilor
-
Cuvânt de deschidere al Preşedintelui Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului – CSFPM – ELENA LASLU – Preşedinte CSFPM
-
Formarea Profesională Continuă în context european – Elena Laslu – Manager Proiect
-
Sistemul de evaluare a competenţelor profesionale – Denise Arsene – Vicepreşedinte CSFPM
-
Work-shop-uri pe cele cinci Comisii de specialitate din sectorul „Protecţia Mediului”
-
Discuţii. Concluzii.
-
Evaluare