"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 – „Calitate în Formarea Profesională Continuă”
Titlul proiectului: „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Beneficiar:  Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM
ANCE este o organizaţie ce gestionează o reţea de experţi europeni, cu activitate în sprijinirea dezvoltării grupurilor defavorizate şi abordări specifice în domenii cum ar fi: mediu, social, turism, etc. ANCE are de asemenea experienta relevantă în implementarea proiectelor finantate de UE la nivel european.
ANCE asigură, alaturi de celalalt partener transnational, expertiza necesară şi sustinerea transferului de bune practici şi experiente din alte state membre UE, în vederea unei dezvoltări durabile a resurselor umane în domeniu mediului şi va furniza experti specializati în domeniul mediului, în vederea sprijiniri elaborării de studii şi analize.
În cadrul activităţii de "Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului" prevăzute în proiect, s-a desfăşurat în perioada 20-25 februarie 2010 o vizită de lucru la partenerul transnaţional ANCE, Grecia.
Ştiri
Ştiri
ANCE reprezintă o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care a fost înfiintaţă în anul 1996 de către un grup de experţi greci în dezvoltarea cooperării internaţionale şi în asistenţă tehnică, iar până la ora actuală a reuşit să creeze o reţea extinsă de colaboratori şi voluntari în vederea promovării dezvoltării durabile şi sprijinirea grupurilor vulnerabile în Uniunea Europeană şi în ţările aflate în curs de dezvoltare. ANCE colaborează cu alte organizaţii neguvernamentale, agenţii de dezvoltare locală, autorităţi locale, universităţi şi centre de cercetare, precum şi cu sectorul privat din Grecia şi de peste hotare, în scopul:
o   Promovării democraţiei şi a protejării drepturilor omului
o   Protecţiei mediului şi păstrării moştenirii culturale
o   Sensibilizării cetăţenilor UE asupra problemelor ţărilor aflate în curs de dezvoltare
o   Combaterii tuturor formelor de rasism, xenofobie, marginalizare şi excluziune socială
o   Îmbunătăţirii gradului de acces al femeilor la piaţa muncii
o   Distribuirii de ajutoare umanitare
o   Implementării unor proiecte generatoare de venituri pentru grupurile cele mai slabe şi mai dezavantajate din societate
o   Sprijinirii antreprenoriatului şi dezvoltării economice durabile în zone ale Europei Centrale şi de Est, Asiei, Africii şi Americii Latine
o   Sprijinirii populaţiei afectate de dezastre naturale şi războaie.
ANCE a coordonat şi implementat cu succes două proiecte de utilizare a energiei solare în Sri Lanka (co-finanţate de către agenţia Hellenic Aid din cadrul Ministerului grec al Afacerilor Externe), respectiv:
*  “SOLEN 10000” – energie gratuită pentru 10.000 de locuitori ai districtului Moneragala: contribuţia la scăderea sărăciei şi dezvoltarea economică în districtul Moneragala, Sri Lanka. Mai specific, proiectul a redus poluarea mediului şi probleme/pericole la adresa sănătăţii datorate utilizării lămpilor cu kerosen; a crescut gradul de conştinetizare în rândurile publicului şi a sensibilizat autorităţile locale în privinţa utilizării energiilor regenerabile.
*   “Instalarea a 300 de panouri fotovoltaice în casele elevilor proveniţi din familii cu venituri scăzute din districtul Moneragala, Sri Lanka”: îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi reducerea poluării mediului în districtul Moneragala, Sri Lanka. Rezultatele proiectului au fost următoarele: - energie solară asigurată pentru 300 de familii cu venituri reduse. -1.500 persoane (în principal copii) evită riscul inhalării de substanţe. -3.000 persoane sensibilizate în privinţa utilizării energiilor regenerabile şi informate în legătură cu rezultatele proiectului.
*   ANCE a implementat, de asemenea, proiectul Asia Urbs “Îmbunătăţirea managementului şi ghiduri de suport pentru calitatea aerului în zonele metropolitane”. Proiectul a îmbunătăţit managementul şi ghidurile de suport pentru calitatea aerului în sensul creării unui mediu urban mai durabil în zonele metropolitane, a dezvoltat şi îmbunătăţit managementul calităţii aerului la nivel local şi programe asociate de creştere a conştientizării în rândurile autorităţilor locale şi a factorilor interesaţi, a îmbunătăţit capacităţile Administraţiei metropolitane Bangkok şi gradul de înţelegere şi cooperare intre autorităţile locale europene şi asiatice.