"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESĂ
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”

CSFPM – Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului, promotor al proiectului „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, ID 32519, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, organizează, în perioada martie-aprilie 2010, campania de conştientizare cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor“. În cadrul campaniei se vor organiza seminarii de informare a specialiştilor şi a persoanelor interesate cu privire la importanţa includerii în componenţa tuturor ocupaţiilor a unor competenţe privind Protecţia Mediului, în diverse oraşe ale ţării. Primul eveniment va avea loc luni, 22 martie, în municipiul Bacău la Sala Mică a Prefecturii Municipiului Bacău, începând cu orele 11.00. Al doilea eveniment va avea loc miercuri, 24 martie 2010, la Sala de Conferinţe a hotelului “Parc” din Sibiu, începând cu orele 11.00 şi apoi în  Piteşti pe data de 15 aprilie.
Ştiri
Ştiri
Concluziile dezbaterilor (din cadrul seminariilor desfăşurate în campania de conştientizare) vor constitui baza unor noi cercetări pentru elaborarea Studiului privind necesităţile de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţia mediului şi dezvoltarea calificărilor în acest sector.
Proiectul “PRO COMPETENT” îşi propune atât înfiinţarea a 8 Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale pentru domeniile prioritare ale sectorului Protecţia Mediului, cât şi elaborarea şi validarea a două Standarde Ocupaţionale din acest domeniu. Se vizează crearea centrelor de evaluare pentru următoarele subdomenii de protecţie a mediului: - evaluare, audit şi management de mediu - protecţia apelor - protecţia atmosferei şi schimbări climatice - sol, subsol şi biodiversitate - deşeuri şi substanţe toxice Partenerii proiectului “PRO COMPETENT” sunt: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND- INCD, Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND, S.C.EUROLINK CONSULTANTS S.R.L., Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA, Athens Network of Collaborating Experts – ANCE.
www.csfpm.ro
PREŞEDINTE CSFPM
ELENA LASLU
Accesul presei va fi permis pe toata durata seminariilor.
Rolul acestor seminarii îl reprezintă informarea specialiştilor si a persoanelor interesate cu privire la importanţa includerii în componenţa tuturor ocupaţiilor a unor competenţe privind Protecţia Mediului. De asemenea, va fi prezentat procesul de evaluare a competenţelor profesionale şi rolul Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale pentru certificarea personalului; în acest mod, specialiştii vor fi recunoscuţi la nivel naţional, european şi internaţional.