"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 – „Calitate în Formarea Profesională Continuă”
Titlul proiectului: „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Beneficiar:  Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM
Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Domeniul Protecţia Mediului (CSFPM) şi-a început la Bacău, la începutul acestei săptămâni, campania de conştientizare “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în toate ocupaţiile şi calificările”. CSFPM este aplicantul proiectului “Pro Competent! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, în care unul dintre parteneri este filiala Bacău a Patronatului UNIMED, cu care va înfiinţa, în zonă, unul dintre cele opt centre de certificare a competenţelor planificate în acest domeniu.
Ştiri
Ştiri
Oaspeţii presedintelui filialei UNIMED, Marin Mironeasa, au fost Elena Laslu, preşedintele CSFPM, Denise Arsene, vicepreşedinte al CSFPM şi preşedinte al Patronatului de Mediu, Audit şi Evaluare ENVIROEVAL, Virgil Criste, de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială INCD ECOIND şi Ioan Poiana, directorul Şcolii Naţionale de Meteorologie. “Am venit la Bacău cu acest proiect – a spus Elena Laslu, managerul proiectului - pentru firmele care au o preocupare în domeniul protecţiei mediului, cât şi pentru cele care au nevoie de specialişti în domeniu. Am accesat o finanţare din Fondul Social European, în care ne-am propus să identificam specialişti şi să le recunoaştem competenţele”. Pentru a înţelege mai bine despre ce este vorba, Elena Laslau a făcut o prezentare a Modelului european al calificărilor, pe care şi România l-a adoptat. “Foarte puţină lume înţelege că s-a schimbat legislaţia formării profesionale în România din rădăcini, de la învăţământul preşcolar, până la cel postuniversitar, dar şi adoptarea celorlalte două forme de învăţământ, formal şi nonformal – a precizat managerul de proiect. Competenţa nu este dată de învăţământul formal, de şcoală, ci numai de practică. Tot ce înseamnă şcolarizare se finalizează cu o dovadă a parcurgerii acestui sistem, cu o diplomă sau un certificat. Angajarea pe un loc de muncă va presupune însă, curând, obligatoriu un certificat de competenţe profesionale, eliberat de un centru de certificare, în care candidatul pe un loc de muncă va fi testat în condiţii practice concrete”.
Studii, cercetări, standarde ocupaţionale
CSFPM s-a orientat, în proiectul pe care îl pune în aplicare, doar la domeniul Protecţiei mediului, de care orice ocupaţie trebuie să ţină, astăzi, cont. Campania de conştientizare începută la Bacău va continua, cu realizarea de studii şi cercetări pentru îmbunătăţirea formării profesionale continue, cu seminarii de transfer de bune practici, dar şi cu elaborarea a două standarde ocupaţionale în protecţia mediului. Proiectul are, ca rezultat final, înfiinţarea de opt centre de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul Mediului. Centrele vor fi amplasate în ţară, la dispoziţia cât mai multor oameni. Astfel, un centru va fi la Bacău, în cadrul structurii patronale UNIMED, altul la Sibiu, iar altul la Voila – Piteşti. Meteorologia, de exemplu, va dezvolta un centru într-o zonă pe care o vor hotări specialiştii din domeniu. Parteneri în proiect sunt ECOIND, ECOEVALIND, EURO LINK Consultants (pentru promovarea proiectului), Autoritatea Scoţiană pentru Calificări SQA, şi Athens Network of Collaborating Experts – ANCE.
Asupra acestui proiect vom reveni.
Angajat pentru ce ştii să faci
Modelul competenţelor în orice domeniu de activitate a fost discutat şi adoptat prima oară la Lisabona, când s-a adus, în atenţia Uniunii Europene, problema calificărilor şi a modului în care acestea pot fi comparate la nivel european, în condiţiile celor 27 de state membre, care au tradiţii şi culturi diferite. În esenţă, cunoştinţele dobândite doar prin şcolarizarea formală, în sistemul tradiţional, nu mai sunt suficiente. Pregătirea continuă, pe tot parcursul vieţii este soluţia, iar certificarea competenţelor va fi garanţia că poţi ocupa un post, pentru care concurenţa poate fi acerbă. Cu alte cuvinte, pregătirea teoretică din şcoală, certificată de o banală diplomă de absolvire nu mai este suficientă. La putere vor veni certificatele de competenţă. Acestea vor fi emise de centre specializate şi de evaluatori certificaţi, pentru orice domeniu şi pentru orice fel de ocupaţie. Un astfel de certificat este valabil oriunde în Europa, iar concurenţa pe un loc de muncă poate căpăta, astfel, caractere internaţionale.