"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007– 2013
Axa prioritară 1 – “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi  dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 – „Calitate în Formarea Profesională Continuă”
Titlul proiectului: „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Beneficiar:  Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului – CSFPM
Cursuri Centre Evaluare Competenţe Pro Competent
În perioada imediat următoare, în cadrul proiectului PRO COMPETENT!, CSFPM organizează cursul privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării  Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului.
Deoarece cunoştinţele diseminate cu aceasta ocazie sunt esenţiale pentru cei ce urmează să activeze iîn cadrul centrelor de evauare competenţe pe care urmează să le coordonaţi vă sugerăm să organizaţi şi să nominalizaţi participarea la curs a şase persoane din cadrul fiecarui centru. Cu ocazia acestor întâlniri vom pune de acord şi celelalte aspecte privind organizarea centrelor.
Alte amănunte privind înscrierea la curs le găsiţi în documentul de mai jos.
Cu deosebită consideraţie,
Elena Laslu,
Manager Proiect      
Ştiri
Ştiri
INVITAŢIE
CURS PRIVIND ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE
Asociaţia - Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului-CSFPM, implementează proiectul cu tema: “PRO COMPETENT – Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”, cofinanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor Umane prin Contractul de Finanţare  POSDRU/58/1.4./S/32519.
Promotorul proiectului CSFPM, vă invită să participaţi la cursul privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale care va avea loc în Bucureşti, Palatul UGIR-1903,  Sala Oglinzilor, strada George Enescu nr.27-29, sector 1, în fiecare vineri şi sâmbătă în perioada 16 aprilie 2010 şi 15 mai 2010  
Tematica şi programul de desfăşurare vor fi primite în prima zi a cursului.
PREŞEDINTE CSFPM,
ELENA LASLU