"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!

CSFPM – Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului, promotor al proiectului „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare  durabilă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în vederea susţinerii activităţii de elaborare a două noi standarde ocupaţionale în domeniul protecţiei mediului în sprijinul dezvoltării Cadrului Naţional al Calificărilor a organizat:
Seminarul de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Evenimentul s-a desfăşurat în data de 28 martie 2011, la Palatul UGIR 1903, Sala Oglinzilor, Str. George Enescu Nr.27-29, secor 1, Bucureşti, între orele 10:00 – 16:00.
Au fost invitaţi membri ai CSFPM, reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, profesionale şi sindicale, reprezentanţi ai ministerelor şi organismelor de reglementare din sectorul protecţia mediului, experţi şi specialişti din domeniul formării şi evaluării profesionale, mass-media precum şi alte categorii de persoane interesate.
Accesul presei a fost permis pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor Seminarului.
Ştiri
Ştiri
Evenimentul s-a încadrat în acţiunile de realizare a obiectivul major al proiectului care vizează implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în corelare cu Cadrul European al Calificărilor şi dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale a Comitetului Sectorial CSFPM prin elaborarea şi validarea a două noi standarde ocupaţionale şi înfiinţarea a 8 Centre de evaluare şi certificare de  competenţe profesionale în domeniul protecţia mediului.
Agenda Seminarului centrată pe transferul de experienţe şi bune practici între experţii partenerilor naţionali şi transnaţionali implicaţi în implementarea proiectului a inclus prezentări şi dezbateri, desfăşurate într-un context dinamic şi participativ de tip workshop în care fiecare invitat poate interveni, în jurul unor teme relevante legate de elaborarea standardelor ocupaţionale în domeniu, cum ar fi :
″Contextul normativ de  Reglementări naţionale şi Europene  privind Standardele Ocupaţionale şi rolul acestora în Formarea profesională în sectorul Protecția Mediului″ (temă susţinută de JOHN SALTERexpert SQA Scoția)
″Identificare de componente structurale ale Standardelor Ocupaţionale în profilul ocupaţional specific unor noi calificări aprobate în sectorul de mediu, în Grecia″ (temă dezvoltată de expert ANCE Grecia).
“Importanţa componentei de Promovarea realizării de Standarde Ocupaționale, atât în etapele de elaborare şi dezvoltare, cât şi după validarea şi intrarea în vigoare a acestora” (temă dezvoltată de expert EURO LINK  CONSULTANTS)
″Realizări şi dificultăţi în activitatea de iniţiere, elaborare şi dezvoltare a unor noi standarde ocupaţionale în domeniul protecţia mediului în România″ (temă dezvoltată Virgil Criste – expert INCD – ECOIND).
În cadrul lucrărilor seminarului, invitaţii au fost informaţi şi asupra stadiului curent de implementare a proiectului PRO COMPETENT! (temă dezvoltată de Manager Proiect – ELENA LASLU).

Partenerii beneficiarului CSFPM – Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului – în cadrul proiectului PRO COMPETENT! sunt:
- Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
- Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND
- S.C. EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
- Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA
- Athens Network of Collaborating Experts – ANCE