"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012

În perioada Decembrie 2012 - Ianuarie 2013, se va desfăşura ,,Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor", derulată prin proiectul: ,,PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă", finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României - Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

În cadrul acestei Campanii de constientizare, s-a desfăşurat la Bacău, Luni, 03 Decembrie 2012, o Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile, precum şi aspectele evaluării şi certificării competenţelor profesionale. Cu această ocazie, a fost prezentat şi Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale - UNIMED - Filiala Bacău, care este înfiinţat prin proiectul PRO COMPETENT!, pentru ocupaţia ,,Agent Ecolog". Evenimentul s-a desfăşurat în localitatea Lilieci, sat Semeiuş, judeţul Bacău.

În cadrul proiectului: ,,PROCOMPETENT", vor fi înfiinţate Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale pentru alte 7 ocupaţii din domeniul Protecţia Mediului:
1. UNIMED - Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - pentru ocupaţia: Tehncian monitorizare factori de mediu
2. S.C. Office Consulting S.R.L. (Sibiu) - pentru ocupaţia: Tehnician colectare, sortare, procesare deşeuri
3. Sindicatul HIDROM - pentru ocupaţia: Muncitor Hidrometru
4. Sindicatul Naţional pentru Protecţia Mediului -ECOLOGISTUL - pentru ocupaţia: Ranger arii protejate
5. Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială INCD - ECOIND - pentru ocupaţia: Responsabil de mediu
6. Agenţia Naţională de Meteorologie - pentru ocupaţia: Tehnician Meteorolog
7. S.C. BORDUN TEHNOLOGICA S.R.L. - pentru ocupaţia: Operator colectare, sortare, procesare deşeuri

Promotorul proiectului ,,PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă" este ,,Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - CSFPM".

Partenerii proiectului PRO COMPETENT sunt:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie - ECOEVALIND
S.C. EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – SQA
Athens Network of Collaborating Experts - ANCE.

AGENDA EVENIMENTULUI:

Înregistrarea participanţilor
Cuvânt de deschidere
Marinel Mironeasa – Preşedinte UGIR -1903 – Filiala Bacău
– Director – Centrul de Evaluare – UNIMED – Bacău
“Calificări şi Certificări pentru o dezvoltare durabilă” – Proiectul PRO COMPETENT!
Elena Laslu – Manager de Proiect PRO COMPETENT!
“Concept  pentru vizibilitatea şi promovarea proiectului PRO COMPETENT!” Activitatea de promovare a Proiectului PRO COMPETENT!
Bianca Beatrice Michi – EUROLINK – Director General
– Expert informare şi publicitate PRO COMPETENT!     
PAUZĂ DE CAFEA
Evaluare şi Certificare de Competenţe Profesionale în domeniul Protecţia Mediului cu suportul  Comitetului  Sectorial – CSFPM. Centre de Evaluare şi Certificare a Competenţelor din domeniul Protecţia Mediului
Denise Arsene – Vicepreşedinte CSFPM
– Expert pentru Implementarea Proiectului – PRO COMPETENT!
Agent Ecolog – Competenţele Profesionale dovedite prin Centrul de Evaluare UNIMED – Bacău. Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale – UNIMED - Filiala Bacău
Conf. as. Dr. Ing. Dan Dascăliţa – Şef Serviciu Gestiunea Monitoringul şi Protecţia Resurselor de Apă - Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău
– Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau
– Expert PRO COMPETENT!
Ing. Doina Erzsebet Mihordescu – Şef Serviciu Reglementări – Agenţia Regională de Protecţia Mediului – Bacău
– Expert PRO COMPETENT!
Auditor şi Evaluator de mediu – Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale pentru ocupații specifice sectorului Protecția Mediului.
Implicarea specialiștilor din Asociaţia Profesională ECOEVALIND
Gheorghe Bucătaru – Preşedinte ECOEVALIND
– Asistent Manager Proiect PRO COMPETENT!
Propuneri. Dezbateri. ConcluziiCampania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012. Imagini de la eveniment
Ştiri
Ştiri