"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”

INVITAŢIE
Va invităm să participaţi la Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”, care se va desfasura la sediul CSFPM din Şoseaua Giurgiului nr. 14, Sector 4,  în data de 31 Octombrie 2012, începând cu ora 9,30, conform Agendei Evenimentului.
Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului implementează, în aceasta perioadă, proiectul cu titlul: “PROCOMPETENT! Calificari şi certificări pentru o dezvoltare durabilă”, finanţat de Fondul Social European şi Guvernul României, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane prin Contractul de finanţare POSDRU/58/1.4./S/32519.
Obiectivul major al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi calificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a CSFPM şi prin înfiinţarea a opt centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal şi dezvoltarea a două standarde ocupaţionale.
Alături de beneficiarul proiectului, CSFPM – Comitetul Sectorial de Formare Profesională în domeniul Protecţia Mediului, partenerii proiectului PROCOMPETENT sunt:
- Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare  pentru Ecologie Industrială INCD-ECOIND
- Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie – ECOEVALIND
- S.C. EUROLINK CONSULTANTS S.R.L.
- Autoritatea Scoţiana pentru Calificări – SQA
- Athens Network of Collaborating Experts – ANCE

AGENDA EVENIMENTULUI cuprinde:

Înregistrarea participanţilor
Cuvânt de deschidere – Elena Laslu, Preşedinte CSFPM

“Calificări şi Certificari pentru o dezvoltare durabilă” Stadiul implementarii activităţilor din  Proiectul PROCOMPETENT – Elena Laslu, Manager de proiect PROCOMPETENT
“Vizibilitate, promovare, conştientizare” Activitatea de promovare a Proiectului PROCOMPETENT – Bianca Beatrice Michi, Director general EUROLINK, Expert PROCOMPETENT

Dezvoltarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul protecţia mediului – Paul Popa, Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare în cadrul Unităţii de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Expert PROCOMPETENT

Comitetul Sectorial – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale Stadiul elaborării documentaţiei pentru înfiinţarea Celor 8 Centre de Evaluare şi Certificare a Competenţelor din domeniul Protecţia Mediului – Denise Arsene, Vicepreşedinte CSFPM, Expert pentru Implementarea Proiectului PROCOMPETENT

Experienţă şi bune practici - Centrul de Evaluare PROMEDIU – Gabriel Mihail Laslu, Preşedinte UNIMED, Expert Proiect PROCOMPETENT
 
“Competenţă şi calitate în activitatea de cercetare din domeniul protecţiei mediuluiʺ Stadiul de dezvoltare al Centrului de Evaluare şi Certificare  a Competenţelor Profesionale a INCD – ECOIND – Virgil Criste, CS III, Sef compartiment Sisteme de Management INCD – ECOIND, Expert PROCOMPETENT – Ana Anghel, CS III, Compartiment Sisteme de Management INCD – ECOIND, Expert PROCOMPETENT – Carol Lehr, CS II, Departament Evaluare-Monitorizare Poluare Mediu INCD – ECOIND, Expert PROCOMPETENT

Preocupări privind evaluarea competenţei profesionale în domeniul  Hidrologiei şi Gestionării Resurselor de Apă Centrul de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale HIDROM – Dr. Ing. Ion Pasoi, CS I INHGA, Expert PROCOMPETENT – Nela Marinescu, Preşedinte Sindicatul HIDROM, Expert PROCOMPETENT – Drd. Emanuel Mailat, Hidrolog la Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea, Expert PROCOMPETENT

Implicarea organizaţiei sindicale SNME în activitatea de evaluare a competenţelor profesionale pentru personalul din domeniul protecţia mediului Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale ECOLOGISTUL – Cristian Deaconu, Preşedinte SNM Ecologistul, Expert PROCOMPETENT – Rodica Ianos, ANM, Expert PROCOMPETENT – Cătălin Dulgheru, ANM, Expert PROCOMPETENT

Cunoştinţe acumulate prin educaţie iniţială, versus competenţe dobândite prin experienţă, dovedite în Centrele de Evaluare a Competenţelor Profesionale Centrul de Evaluare a Competenţelor Profesionale UNIMED, Filiala Bacau – Conf. as. Dr. Ing. Dan Dăscăliţa, Şef Serviciu Gestiunea Monitorizarea şi Protecţia Resurselor de Apă, Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Expert PROCOMPETENT – Ing. Doina Erzsebet Mihordescu, Şef Serviciu Reglementări Agenţia Regională de Protecţia Mediului Bacău, Expert PROCOMPETENT

Susţinerea activităţii de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale pentru auditorii şi evaluatorii de mediu,  prin Asociaţia Profesională ECOEVALIND – Ing. Gheorghe Bucătaru, Preşedinte ECOEVALIND, Asistent Manager Proiect PROCOMPETENT

Propuneri. Dezbateri. Concluzii

Desfăşurarea seminarului în imagini

Ştiri
Ştiri