"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Ştiri 03.12.2012
Campania de constientizare privind importanta componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor. Sesiune de dezbateri privind importanţa includerii competenţelor comune de protecţia mediului în toate ocupaţiile. Bacău 3 decembrie 2012
Ştiri 31.10.2012
Seminarul pentru transfer de bune practici cu tema: “CSFPM – suport pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale din domeniul Protecţia Mediului”
Ştiri 10.06.2011
Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.03.2011. COMUNICAT DE PRESĂ
Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din Scoţia şi Grecia, experţi desemnaţi de partenerii transnaţionali ai proiectului PRO COMPETENT!
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 09.04.2010.
Cursuri  privind elaborarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale necesare înfiinţării şi dezvoltării Centrelor de Evaluare Competenţe pentru meserii din domeniul protecţiei mediului
Ştiri 24.03.2010. Ziarul de Bacău
Vin la putere competenţele profesionale
Ştiri 22.03.2010. Rondul de Sibiu. COMUNICAT DE PRESA
Campanie de conştientizare "Pro Competent!" cu titlul “Importanţa existenţei competenţelor profesionale pentru protecţia mediului în cadrul tuturor ocupaţiilor/calificărilor”
Ştiri 26.02.2010
Vizită de lucru în Grecia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 24.01.2010
Seminarul cu tema „Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”
Ştiri 30.11.2009

Conferinţa Naţională de lansare a proiectului strategic PRO COMPETENT
Ştiri 29.10.2009
Întâlnirea cu partenerii din cadrul proiectului srategic „PRO COMPETENT! Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă”
Alte ştiri şi noutăţi

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Ştiri 28.05.2010
Vizită de lucru în Scoţia în cadrul „Schimbului de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului”

Autoritatea Scotiană pentru Calificări, în baza experienţelor şi competenţelor dovedite în context european, sprijinină proiectul în activităţile ce vizează dezvoltarea şi validarea tehnică a calificarilor, în elaborarea şi testarea de instrumente de evaluare a competenţelor şi a procedurilor pentru organizarea centrelor de evaluare a competenţelor din sector. De asemena sprijinină activ transferul de bune practici şi experienţe prin intermediul atelierelor de lucru şi a vizitelor de studiu prevăzute în proiect.
În cadrul activităţii de "Schimb de bune practici şi experienţe în vederea susţinerii activităţii de evaluare a competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului" prevăzute în proiect, s-a desfăşurat în perioada 20-25 mai 2010 o vizită de lucru la partenerul transnaţional SQA Scoţia.
Ştiri
Ştiri
Despre SQA
Funcţiile îndeplinite de SQA sunt stabilite prin Legea Educaţiei în Scoţia din 1996 modificatǎ prin Legea Calificǎrilor din Scoţia (2002):
• Proiectarea, elaborarea şi validarea calificǎrilor şi revizuirea acestora
• Acreditarea calificǎrilor
• Aprobarea instituţiilor de educaţie şi formare în sensul evaluǎrii gradului de adecvare a acestora pentru a primi cursanţi în cadrul acestor calificǎri
• Punerea la punct, asistarea şi desfǎşurarea propriu-zisǎ a evaluǎrii cursanţilor înscrişi în cadrul calificǎrilor recunoscute de cǎtre SQA
• Asigurarea calitǎţii pentru instituţiile de educaţie şi formare care oferǎ calificǎri recunoscute de cǎtre SQA
• Emiterea de certificate candidaţilor.
SQA este înfiinţatǎ ca organism public executiv autonom finanţatǎ de cǎtre Departamentul guvernamental scoţian pentru educaţie. Aceasta reprezintǎ organismul naţional responsabil în Scoţia pentru elaborarea, acreditarea, evaluarea şi certificarea tuturor calificǎrilor cu excepţia diplomelor universitare. SQA are un numǎr de aproximativ 640 de angajaţi care îşi desfǎşoarǎ activitatea în sediile din Glasgow şi Edinburgh şi alte câteva mii de persoane angajate cu contracte cu timp parţial de lucru, în principal specialişti în domeniu, care lucreazǎ în calitate de dezvoltatori de calificǎri, moderatori externi, examinatori şi evaluatori. SQA a aprobat 1,875 centre care sǎ poatǎ oferi gama de calificǎri SQA.  
Pachetul actual de calificǎri elaborate şi administrate (2007) dezvoltate de cǎtre SQA totalizeazǎ peste 4000 de calificǎri cuprinzând mii de unitǎţi individuale (au fost create aproximativ 25.000 de unitǎţi individuale). Aceastǎ activitate include lucrul împreunǎ cu parteneri din domeniul protecţiei mediului în scopul elaborǎrii de standarde ocupaţionale şi calificǎri asociate acestora. SQA îşi desfǎşoarǎ activitatea în parteneriat cu furnizori de formare, colegii de instruire a profesorilor, colegii tehnice care sǎ sprijine dezvoltarea profesionalǎ a personalului din domeniul protecţiei mediului în Scoţia, în scopul creǎrii unui capital uman şi a unor competenţe în Scoţia, pentru a îmbunǎtǎţi calitatea şi implementarea calificǎrilor oferite de cǎtre SQA.
Echipa internaţionalǎ SQA joacǎ un rol esenţial în crearea şi sprijinirea sistemelor durabile de educaţie şi formare în Scoţia şi la nivel internaţional în care:
♦ Cursanţii şi lucrǎtorii sǎ fie motivaţi sǎ-şi dezvolte abilitǎţile necesare pentru susţinerea şi sprijinirea dezvoltǎrii sociale, culturale şi economice pe perioada urmǎtoare;
♦ Angajatorii şi instituţiile de formare sǎ ofere o gamǎ coerentǎ de calificǎri flexibile care sǎ se adapteze unor stiluri de viaţǎ variate şi unor tipuri de cursanţi şi ucenici diferiţi;
♦ Specialiştilor în educaţie şi formare sǎ aibǎ încredere în furnizarea unor calificǎri care au ca rezultat pregǎtirea unor cursanţi şi lucrǎtori de succes, a unor indivizi cu un înalt grad de încredere în sine, a unor cetǎţeni responsabili şi a unor persoane utile societǎţii;
♦ Angajatorii sǎ ştie cǎ-şi pot identifica cu uşurinţǎ dintr-un bazin de selecţie lucrǎtori calificaţi şi motivaţi care sǎ le sprijine dezvoltarea în afaceri.