"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM


Centre de evaluare
Centre de evaluare
CENTRE DE EVALUARE
Filiala BACĂU
Sistemul de gospodarie a apelor Prahova
Str. Grigore Gh. Cantacuzino 304-308
Telefon: 0244-516.061; 0244-541.039
Fax: 0244-512.030
Florin-Adrian Gradinaru
Georgel Gurau
S.C. BORDUN TEHNOLOGICA S.R.L. Brăila http://www.bordun-tehnologica.ro/
SO - Operator colectare, sortare, procesare deşeuri
Operatorul colectare, sortare, procesare deşeuri execută operaţiuni de salubrizare la agenţi economici şi casnici, operaţiuni de salubrizare stradală, operaţiuni de colectare şi sortare şi procesare a deşeurilor reciclabile nepericuloase. El poate realiza şi transportul deşeurilor şi poate opera instalaţii de sortare şi procesare pentru reciclarea deşeurilor
Florea Gabrian
Catalina Florea
Asociaţia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului UNIMED  http://www.unimed.ro/
SO - Tehnician de monitorizare calitate factori de mediu
Tehnician de monitorizare calitate factori de mediu
este responsabil cu aplicarea procedurilor companiei referitoare la deşeuri şi cu planificarea activităţilor de colectare, sortare şi procesare a deşeurilor. De asemenea, el instruieşte personalul privind legislaţia specifică, în vigoare, pentru  activităţile de colectare, sortare, procesare a deşeurilor şi conduce activitatea de  colectare, sortare, procesare a deşeurilor
Gabriel Laslu
Ileana Soare
Dumitru Colceru
Administraţia Naţională de Meteorologie http://193.26.129.71/scoala/
Şcoala Naţională de Meteorologie
SO - Tehnician Meteorolog
Tehnicianul Meteorolog desfăşoară activităţi legate de pregătirea echipamentelor şi materialelor necesare, monitorizarea stării atmosferei, verificării datelor primare, prelucrării datelor în vederea creării de structuri specifice şi diseminării datelor
Ion Poiana
Ancuta Manea
Gina Tiron
S.C.OFFICE CONSULTING S.R.L. http://www.m2m-consulting.ro/contact.php
SO - Tehnician colectare, sortare, procesare deşeuri
Tehnicianul colectare, sortare, procesare deşeuri este responsabil cu aplicarea procedurilor companiei referitoare la deşeuri şi cu planificarea activităţilor de colectare, sortare şi procesare a deşeurilor. De asemenea, el instruieşte personalul privind legislaţia specifică, în vigoare, pentru activităţile de colectare, sortare, procesare a deşeurilor şi conduce activitatea de colectare, sortare, procesare a deşeurilor
Gabriela Moldovan
Camelia Enescu
Mircea Anghel  
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare  pentru Ecologie Industrială  INCD – ECOIND http://www.incdecoind.ro
SO - Responsabil de Mediu    
Responsabilul de Mediu are de îndeplinit şi de realizat nenumărate activitaţi prin care sunt protejaţi factorii de mediu, precum şi modul de gestionare a substanţelor chimice şi periculoase, a deşeurilor şi ambalajelor; el trebuie să cunoască procesul tehnologic, utilajele şi echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare şi punctele de prelevare a probelor pentru verificarea încadrării în limitele impuse de cerinţele legale.
Virgil Criste
Ana Anghel
Carol Lehr  
Sindicatul Naţional de Mediu – ECOLOGISTUL http://snme.ro/
SO - Ranger Arii Protejate
Rangerul Arii Protejate este persoana calificată pentru paza, inspecţia şi controlul ariei protejate, având ca responsabilitate protejarea şi conservarea biodiversităţii biologice, bazându-se în activitatea desfăşurată pe prevederile legislaţiei, normativelor şi standardelor specifice
Cristian Deaconu
Paul Popa
Ana ElenaPușcașu
Sindicatul Independent HIDROM
SO - Muncitor Hidrometru
Muncitorul Hidrometru lucrează pe cursurile de apă, în cadrul sistemelor de distribuţie a apei din sisteme de alimentare cu apă potabilă şi industrială, la derivaţii interbazinale, la sisteme de  irigaţii şi la baraje, oriunde este necesară monitorizarea debitelor şi volumelor de apă
Nela Marinescu
Ion Pasoi  
Emanuel Mailat   
Asociaţia Patronatul UNIMED – Filiala Bacău
SO - Agent Ecolog
Agentul Ecolog urmăreşte modul de gospodărire a spaţiilor verzi, modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, activitatea agenţilor economici, care ar putea polua mediul şi care utilizează neraţional resursele naturale, conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a locuitorilor din zona de activitate, în legătura cu importanţa protecţiei mediului.
Marinel Mironeasa
Doina Mihordescu
Dan Dascăliţa
Andreea Mironeasa