"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Achiziţii proiect
Achiziţii proiect
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 - “Calitate în Formarea profesională Continuă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519
Titlul proiectului: Procompetent!Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă
Beneficiar: Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului CSFPM

ANUNŢ ÎNCHIRIERE SALĂ CONFERINŢE
COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 18.11.2009 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii închiriere sală pentru conferinţa de lansare a proiectului mai sus numit
Bugetul alocat: 4500 lei fără TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.
Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.
Informaţii suplimentare unimed@unimed.ro, sau tel fax: 0213351360.
Dată anunţ:  02.11.2009                                                                             

04.01.2010
ACHIZIŢII DE MOBILIER
Vă rugam să aveţi amabilitatea de a ne transmite o ofertă pentru achiziţionarea următoarelor piese de mobilier de birou:
Birouri, 2 buc, cu următoarele caracteristici:
Culoare: mahon
Dimensiuni maxime: 1600 mm/800 mm/760 mm
Caracteristici constructiv-funcţionale de ansamblu: Biroul trebuie să cuprindă într-un ansamblu unitar - modular următoarele componente: modul principal de lucru cu masa/blatul de lucru la h=750÷760 mm, un rollbox mare şi  un rollbox mic, scaun directorial, corp închis / dulap de depozitare documente + extensie tip masă şedinţă cu 2 scaune.
Flexibilitate funcţională: construcţia modulelor trebuie să permită aranjarea şi rearanjarea în diverse configuraţii spatial.
Caracteristici funcţionale particularizate: Biroul trebuie să aibă locaţii structurale judicious poziţionate care să permită amplasarea: unei tastaturi de PC care să poată fi mascată într-un accesoriu funcţional de tip sertar sub blatul biroului sau accesată pentru operare, unei imprimante care să fie operabilă (alimentare cu hârtie, livrare documente imprimate etc.), unei unităţi centrale de PC staţionar, unei UPS.
Accesorii structurale obligatorii: modulul principal de lucru trebuie să fie prevăzut din construcţie cu picioare suport care să-i confere stabilitate şi soliditate; cel putin cu un sertar şi  o poliţă. Modul auxiliar tip Rollbox: unul “mic”/”compact” (dimensiuni maxime admise 550 mm/400 mm/550 mm, care trebuie să aibă minim 2 sertare prevăzute cu închidere securizată cu yală.  
Un Rollbox mai mare ce trebuie să aibă dimensiunea aproximativă de: 1200 mm/400 mm/650 mm şi care poate fi poziţionat în diverse locaţii fără a strica unitatea ansamblului dar pentru a extinde suprafaţa utilă, pentru a găzdui la îndemâna aparate de tip telefon, fax, scanner etc.
Scaunul directorial va fi suficient de solid, comod şi ergonomic pentru a susţine 100 kg, mobil pe rotile cu cadru metalic, negru, reglaje pe înălţime, greutate şi balans.
Piele ecologică.
Modulul  de depozitare închis va fi de tip dulap cu 2 uşi cu sticlă prevăzute cu cel puţin 2 poliţe interioare, iar uşa trebuie prevăzută în interior cu o bară de haine, iar în partea inferioară va avea un spaţiu de depozitare securizat,  în interior cu câte o poliţă şi închidere cu 3 uşi pline.
Scaunul directorial trebuie să fie cu cadru metalic, rotile, negru, reglaje pe înălţime, greutate şi  balans.
Piele ecologica.
Modulul de extensie pentru şedinţe ad-hoc operative poate fi un blat simplu cu picior suplimentar de sprijin care se poate aşeza în continuarea blatului de lucru al modulului principal al  biroului managerial. Trebuie să fie o extensie tip mini masă de meeting pentru 2-3 persoane, prevăzută cu minim 2 scaune asortate, solide, stabile, fără role.
Cerinţe de flexibilitate a arhitecturii sistemului: Toate modulele componente ale unităţii integrate “birou managerial” trebuie să fie de aceeaşi culoare (mahon) având accesorii asortate şi cu posibilitatea de montare/asamblare a componentelor (subansambluri) modulelor la locaţia aleasă, fiind exclusă livrarea monobloc preasamblată la fabricant. Rearanjarea modulelor componente trebuie să fie posibilă pentru realizarea unor configuraţii spaţiale dorite şi  necesare în diferitele situaţii de utilizare a ansamblului.
Condiţii de livrare: Ansamblul trebuie să fie livrabil la locaţie în componente ambalate separat uşor de transportat şi manevrat chiar în spaţii înguste. Componentele livrate trebuiesc însoţite de instrucţiuni clare şi detaliate de asamblare la locul final de utilizare precum şi de toate accesoriile necesare pentru asamblare (suruburi, cleme de prindere, cepuri etc.) inclusiv rezerve pentru eventuale pierderi tehnologice la montaj, rezonabil prezumate. Oferta trebuie să includă transportul şi montarea subansamblurilor la locaţiile stabilite de solicitant, garanţii şi  instrucţiuni de montare/demontare/remontare/întreţinere.
Mese de studiu, 5 buc, cu următoarele caracteristici:
Culoare: mahon
Dimensiuni maxime: 1400 mm/700 mm/760 mm
Caracteristici constructiv-funcţionale de ansamblu: Masa de studio trebuie să fie un ansamblu constructiv – funcţional integrat ce poate fi utilizat în scopul prevăzut, imediat după asamblarea în locaţia stabilită de solicitant. De aceea ansamblul trebuie să cuprindă cel putin următoarele module/componente: masă/blat de lucru, minim un modul fix sau deplasabil pe role cu 3 sertare prevăzute cu închidere securizată cu cheie, minim un modul fix sau deplasabil pe role – tip dulăpior ce poate fi închis securizat cu o uşă integrală cu cheie şi prevăzut în interior cu compartimentare pe verticală ce se poate realiza minim cu o poliţă interioară.
Caracteristici funcţionale particularizate: un sertar pentru tastatură, scaun cu cadru metalic, negru, deplasabil pe role, reglaje pe înălţime, greutate şi  balans.
Piele ecologica
Accesorii structurale obligatorii: Modul auxiliar tip Rollbox: “mic”/”compact” (dimensiuni maxime admise 550 mm/400 mm/550 mm, care trebuie să aibă minim 2 sertare prevăzute cu închidere securizată cu yală.
Cerinţe de flexibilitate a arhitecturii ansamblului: Toate modulele componente ale unităţii integrate “masă de studiu” trebuie să fie de aceeaşi culoare (mahon) având accesorii asortate şi  cu posibilitatea de montare/asamblare a componentelor (subansambluri) modulelor la locaţia aleasă, fiind exclusă livrarea monobloc preasamblată la fabricant. Rearanjarea modulelor componente trebuie să fie posibilă pentru realizarea unor configuraţii spaţiale dorite şi  necesare în diferitele situaţii de utilizare a ansamblului.
Condiţii de livrare: Ansamblul trebuie să fie livrabil la locaţie în componente ambulate separat uşor de transportat şi manevrat chiar în spaţii înguste. Componentele livrate trebuie însoţite de instrucţiuni clare şi detaliate de asamblare la locul final de utilizare precum şi de toate accesoriile necesare pentru asamblare (şuruburi, cleme de prindere, cepuri etc.) inclusiv rezerve pentru eventuale pierderi tehnologice la montaj, rezonabil prezumate. Oferta trebuie să includă transportul şi montarea subansamblurilor la locaţiile stabilite de solicitant, garanţii şi  instrucţiuni de montare/demontare/remontare/întreţinere.
Ofertele trebuie trimise la nr. de fax: 021-335 1360 până la data de 13.01.2010
Nota: având în vedere ca toţi potenţialii furnizori listaţi pe site-urile de specialitate de pe internet (care au fost contactaţi) declară că au program de lucru cu clienţii pe tot parcursul săptămânii, inclusiv sâmbăta şi duminica, se consideră zile lucrătoare toate zilele calendaristice din intervalul de la lansarea cererii de ofertă până la data limită a luării în considerare a ofertelor.
Menţionam că metoda de evaluare este preţul cel mai scăzut, iar sursa de finanţare este asigurată din bugetul proiectului „Pro-Competent! Calificări şi Certificări de Competenţe pentru o Dezvoltare Durabilă”, I.D. 32519, cu finanţare F.S.E.
PREŞEDINTE CSFPM
ELENA LASLU

ANUNŢ ÎNCHIRIERE SALĂ SEMINAR
COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 20.01.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii închiriere sală pentru organizarea “Seminarului de transfer de bune practici şi experienţe” din data 25+26 ianuarie 2010 din cadrul proiectului mai sus amintit.
Bugetul alocat: 8000 lei fara TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519. Fisa de date a achizitiei se poate obtine fax sau e-mail.
Informatii suplimentare unimed@unimed.ro, sau prin tel fax: 0213351360.
Data anunt: 05.01.2010

ANUNT ACHIZIŢIE CATERING
COMITETUL SECTORIAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULU, cu sediul în Bucureşti, organizează pe data de 20.01.2010 concurs de oferte pentru achiziţia de servicii catering penru 60 de persoane/zi, pentru organizarea „Seminarului de transfer de bune practici si experienţe" din data de 25-26 ianuarie 2010 din cadrul proiectului mai sus numit. Bugetul alocat: 5000 lei fără TVA, fonduri asigurate prin proiectul POSDRU/58/51.4/S/32519.
Fişa de date a achiziţiei se poate obţine prin fax sau e-mail.
Informaţii suplimentare unimed@unimed.ro sau tel./fax: 0213351360.
Dată anunţ:  05.01.2010

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OIPOSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM