Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
"Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României"
Promo
Promo
Box
Comitetul Sectorial de Formare
Profesională în domeniul
Protecţia Mediului (CSFPM)
Despre noi
Despre noi
Despre CSFPM
Încă de la înfiinţare, Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului  CSFPM a fost implicat în activităţi desfăşurate în cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională pentru Adulţi şi a participat în proiecte derulate în cadrul programului PHARE...

Finanţare UE
în perioada 2007-2008, este implicat într-un proiect în cadrul unui program internaţional în care s-au efectuat vizite de informare şi s-au desfăşurat activităţi de instruire a unor specialişti privind elaborarea de standarde ocupaţionale şi elaborare de curricula...

Despre Fondul Social European
Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar al Uniunii Europene care finanțează ocuparea forței de muncă din statele membre și promovează coeziunea economică și socială. Cheltuielile FSE se ridică la aproximativ 10% din bugetul total al ...

Despre Comitetele Sectoriale
În conformitate cu prevederile Legii 268/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28 din martie 2009, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, comitetele sectoriale...